wp544e5abf.png

Begeleiding

 

Hooggevoeligheid

 

Mindfulness

 

Cursus in Wonderen

 

Attitudinal Healing

 

Interviews

 

Contact

 

 

wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp9701db08_0f.jpg

Begeleiding&Inspiratie

 Home

 

wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
HOOGGEVOELIGHEID  |  WAT IS HOOGGEVOELIGHEID?  |  BOEKEN, ARTIKELEN EN LINKS  |  KOSTEN    


Hooggevoeligheid of hoogsensitiviteit (HSP) betekent dat je een speciale antenne hebt om subtiele signalen en prikkels uit je omgeving te registreren. Het is een gave waardoor je meer en intenser waarneemt dan anderen, gevaren eerder signaleert, eerder aanvoelt waar iets niet klopt, sneller weet waar mensen in je omgeving behoefte aan hebben.  
Dit is een kwaliteit, waar de maatschappij veel aan heeft, maar die ook een keerzijde heeft. Hooggevoelige mensen raken sneller van slag door prikkels, ze zijn sneller overvoerd en hebben meer tijd en rust nodig om te herstellen. Ze voelen aan wanneer anderen boos of verdrietig zijn, hoe de sfeer is etc. Dit betekent dat hoogsensitieve mensen vaak sterk beïnvloed worden door  hoe anderen zich voelen en gedragen. Deze afhankelijkheid kan lastig zijn en invloed hebben op je welbevinden en rust.

Globaal gesproken zijn er twee typen HSP-ers: degenen die een voorkeur hebben voor een teruggetrokken bestaan en zoveel mogelijk het risico om overbelast te raken vermijden. En degenen die enerzijds een drang hebben om naar buiten te treden en risico's aan te gaan en anderzijds ook weer snel overbelast zijn.
Door de gevoeligheid voor externe indrukken, zijn veel hooggevoelige mensen hun aandacht gaan richten op de anderen, de buitenwereld. Daardoor leef je eigenlijk van buiten naar binnen en is het risico groot dat je over je grenzen heen (laat) gaan.

Door het boek 'Hoog Sensitieve Personen' van Elaine Aron is er meer bekendheid gekomen over hooggevoeligheid. Eén op de vijf mensen blijkt hooggevoelig. Sindsdien is er veel over geschreven en gepubliceerd (zie onder boeken, artikelen en links).

Zie voor gemiddelde kenmerken van hooggevoeligheid: http://www.eszenzz-centre.nl/HSP.html
Doe de hooggevoeligheidstest op: http//www.eszenzz-centre.nl/mod/hsp_test/
of uit het boek van Elaine Aron 'Hoog Sensitieve Personen'.